Vijesti 21. Veljača 2018.

VZGZ partner projekta FireVall

Vatrogasna zajednica Grada Zagreba sudjeluje u projektu Firefighting Volunteering for all-FireVall kao jedan od partnera projekta uz ostale partnere iz Njemačke, Danske, Estonije, Bugarske i Mađarske. Projekt je financiran iz fondova Europske unije, a prvi sastanak održan je u studenome prošle godine, a predviđeno trajanje projekta je do ljeta 2019. godine.

Glavni cilj projekta je razmjena praktičnih znanja na području dobrovoljnog vatrogastva u Europi. Svi partneri imaju iskustva i prakse u osposobljavanju dobrovoljnih vatrogasnih kadrova, organizaciji i osnivanju dobrovoljnih vatrogasnih društava u svojim zemljama. Podnositelj zahtjeva za projekt, Gemeinde Kabelsketal-njemački partner, ima šest dobrovoljnih vatrogasnih društava na svom teritoriju. Danski i hrvatski partneri predstavljaju profesionalne vatrogasne postrojbe zajedno s dobrovoljnima, dok je partner iz Estonije dobrovoljno vatrogasno društvo. Mađarski i bugarski predstavnici su organizacije koje podupiru razvoj svojih regija i blisko surađuju sa lokalnim vlastima, pa tako i sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

Dobrovoljna vatrogasna društva imaju veliku ulogu u različitim europskim zemljama kao podrška profesionalnim postrojbama. Međutim, zbog smanjenog interesa za uključivanje u rad dobrovoljnih vatrogasnih društava, poseban naglasak projekta bit će strategije motiviranja i uključivanja novih članova u dobrovoljna vatrogasna društva.

Za vrijeme trajanja projekta održat će se 5 međunarodnih sastanaka, a svaka od zemalja partnera će biti domaćin jednog sastanka. Teme o kojima će se raspravljati na sastancima su sljedeće:

  • Okviri djelovanja dobrovoljnih postrojbi u zemljama partnerima
  • Strategije motiviranja novih članova za uključivanje u rad u dobrovoljnim društvima
  • Organizacija i financiranje društava te zakonske regulative u zemljama partnerima
  • Edukacija i treninzi dobrovoljnih kadrova u zemljama partnerima

Prikupljeni podaci i iskustva bit će dostupni na web stranici projekta (www.firevall.eu) na engleskom i ostalim jezicima partnera. Organizacije koje sudjeluju u projektu će stečena iskustva i znanja kroz seminare i vježbe predstaviti svojim dobrovoljnim vatrogasnim organizacijama. Jedan od ciljeva projekta je i podizanje razine svijesti o važnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i o problemima s kojima se susreću u svakodnevnom radu na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Domaćin prvog sastanka bila je općina Kabelsketal, a svaka zemlja partner je sudjelovala sa dva do tri člana svoje organizacije. Partneri su međusobno upoznali načine djelovanja dobrovoljnih postrojbi i njihove specifičnosti, dogovoren je logo projekta i daljnje planirane aktivnosti i načini širenja informacija ciljanim skupinama. Organiziran je i posjet dvama dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području općine; u mjestu Osmünde i Zwintschöna.

Vatrogasna zajednica Grada Zagreba bit će domaćin drugog sastanka na kojem će se raspravljati o strategijama motiviranja novih članova u rad dobrovoljnih vatrogasnih društava. Sastanak je dogovoren za 21. i 22. ožujka ove godine. O mjestu održavanja i satnici sastanka društva će biti na vrijeme obaviještena kako bi zainteresirani članovi mogli prisustvovati istom. Cijelo vrijeme trajanja projekta VZGZ će ostalim partnerima što zornije prikazati sustav i način rada dobrovoljnog vatrogastva u Gradu Zagrebu, ali i na nivou Republike Hrvatske. Tradicija dobrovoljnog, a onda i profesionalnog vatrogastva u Gradu Zagrebu, te iskustva i vještine koje posjeduju zagrebački vatrogasci kroz ovaj projekt i njegove zaključke sigurno će pronaći mjesto u radu i ostalih europskih dobrovoljnih društava.

Marija Vugrinec

Najnovije objave: " Vijesti"

Prikaži sve