Vijesti 16. Rujan 2015.

Vježba Blato 2015

Tijekom vikenda 12. i 13. rujna, u organizaciji Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, na lokaciji Sveučilišne bolnice Zagreb u Blatu, održana je velika zajednička vježba spašavanja pod nazivom Blato 2015. Na vježbi je sudjelovalo 720 pripadnika civilne zaštite, profesionalaca i dobrovoljaca, uključujući 13 USAR timova postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba za spašavanje iz ruševina, dvije postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba (Gradske četvrti Novi Zagreb istok i Novi Zagreb zapad), vodiče potražnih pasa (članove udruga HUOPP – Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa i KOSSP – Klub za obuku službenih i sportskih pasa Zagreb), Hrvatsku gorsku službu spašavanja stanicu Zagreb (HGSS – stanica Zagreb), Zagrebački speleološki savez, Zagrebački radioamaterski savez ZARS, Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Zagreba, nositelje građevinske mehanizacije, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Policijsku upravu zagrebačku, tvrtku Odašiljači i veze d.o.o., Državnu upravu za zaštitu i spašavanje te Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

Tema vježbe bilo je zajedničko djelovanje profesionalnih i dobrovoljnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba nakon razornog potresa te uspostava alternativnih sustava komunikacijskih veza na području Zagreba. Prema scenariju vježbe, stanje u gradu nakon razornog potresa nalažu potrebu djelovanja snaga civilne zaštite Grada Zagreba specijaliziranih za spašavanje iz ruševina – USAR timova. Ti timovi su se na lokaciji djelomično srušene Sveučilišne bolnice suočavali s velikim izazovima i prijetnjama, koje su uspješno riješene samo koordiniranim djelovanjem cjelokupnog sustava civilne zaštite.

Glavni ciljevi vježbe bili su provjera koordinacije linija zapovijedanja, koordinacije rada različitih snaga sustava civilne zaštite, usklađenosti istovremenog djelovanja više USAR timova, usklađenost djelovanja postrojbi civilne zaštite opće namjene i USAR timova te provjera alternativnih načina uspostave komunikacije u slučaju nemogućnosti ostvarivanja komunikacije opremom koju snage civilne zaštite koriste u svom redovitom radu. Osim navedenog, cilj vježbe bio je predstavljanje javnosti znanja i vještina snaga civilne zaštite, kompleksnost i odgovornost njihovog djelovanja te prezentacija specifičnosti urbanog spašavanja. Ujedno, na vježbi se polagao ispit za certifikat SD2 za voditelja USAR tima.

Sudionici vježbe imali su konkretno određene zadaće, koje su obuhvaćale:

 • Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Zagreba rukovodilo je mobiliziranim postrojbama civilne zaštite Grada Zagreba za spašavanje iz ruševina i civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba (Gradske četvrti Novi Zagreb istok i Gradske četvrti Novi Zagreb zapad), te ih po okupljanju na zbornim mjestima upućivalo na lokaciju Sve

učilišne bolnice. Također su upućivali poziv građevinskoj tvrtki zaduženoj za čišćenje koridora.

 • Građevinska tvrtka zadužena za čišćenje koridora građevinskom mehanizacijom uklanjala je prepreke te omogućavala nesmetan prolaz snaga civilne zaštite do mjesta intervencije.
 • Operativno zapovjedništvo na mjestu intervencije koordiniralo je svim snagama civilne zaštite.
 • Timovi civilne zaštite Grada Zagreba za spašavanje iz ruševina (USAR timovi) pretraživali su teren i izvlačili unesrećene.
 • Modul HGSS stanice Zagreb izvodio je spašavanje s visina.
 • Speleološki modul USAR tima izvlačio je unesrećene osobe uz pomoć speleoloških i drugih tehnika iz urušenih podrumskih prostorija.
 • Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba podizale su šatore za zbrinjavanje i zaklanjanje ozlijeđenih građana i pripadnika snaga zaštite i spašavanja, pružale su potporu ostalim snagama zaštite i spašavanja na mjestu intervencije.
 • Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba provodio je trijažu i zbrinjavao ozlijeđene, uspostavljao je prostor za prihvat ozlijeđenih i smrtno stradalih osoba.
 • Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb vodilo je evidenciju unesrećenih, ozlijeđenih i smrtno stradalih osoba te pružalo psihološku i logističku potporu.
 • Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba pružala je potporu USAR timovima.
 • Vodiči potražnih pasa pretraživali su mjesto intervencije kako bi locirali unesrećene i ozlijeđene osobe zatrpane pod ruševinama.
 • Radioamateri uspostavljali su radio komunikacijsku vezu između zbornih mjesta snaga civilne zaštite, Zapovjedništva civilne zaštite Grada Zagreba i snaga civilne zaštite na terenu.
 • Odašiljači i veze pružali su tehničku potporu pri uspostavljanju radio komunikacijske infrastrukture snagama civilne zaštite na mjestu intervencije.
 • Ured za upravljanje u hitnim situacijama koordinirao je svim snagama civilne zaštite na području grada Zagreba, pružao je stručnu i administrativnu podršku Zapovjedništvu civilne zaštite Grada Zagreba te informirao javnost.

Navedena vježba uspješno je okončana u nedjelju 13. rujna u 18 sati, a tijekom same vježbe sudionike je obišao gradonačelnik Grada Zagreba g. Milan Bandić.

Najnovije objave: " Vijesti"

Prikaži sve