Vijesti 29. Svibanj 2017.

Natječaj

Vatrogasna zajednica Grada Zagreba raspisuje
NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Referent u računovodstvu, jedan izvršitelj na određeno vrijeme od šest mjeseci.

Uvjeti:

  • srednja stručna sprema, ekonomskog smjera
  • znanje rada na računalu
  • najmanje pet godina radnog iskustva

Prednost će imati kandidati s znanjem engleskog jezika i vozačkom dozvolom B kategorije.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • zamolbu,
  • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci, podaci o školovanju)
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe);
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);

Kandidati mogu priložiti i druge dokaze koje smatraju relevantnima (dokaz o znanju engleskog jezika, presliku vozačke dozvole itd.).

Isprave se prilažu u preslikama, a izabrani kandidat je dužan dostaviti priložene isprave u izvorniku na uvid nakon obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave moraju biti zaprimljene u Vatrogasnoj zajednici Grada Zagreba najkasnije 8 (osam) dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se šalju isključivo pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu: Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, Našička 14, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za radno mjesto: Referent u računovodstvu”.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem internetskih stranica Vatrogasne zajednice Grada Zagreba.

Najnovije objave: " Vijesti"

Prikaži sve