Intervencije 31. Srpanj 2015.

Izvanredna dislokacija na Pelješcu

Na zahtjev Državne uprave za zaštitu i spašavanje u pomoć svojim kolegama iz priobalja, koji su pokušavali pod nadzor staviti velike šumske požare na poluotoku Pelješcu i otoku Korčuli, upućena je postrojba vatrogasaca iz Zagreba. Dana 22. 07. u 22:30 sati na put je krenulo 20 dobrovoljnih vatrogasaca iz DVD-a Dragoslavec, Hrašće, Kašina, Kašina Gornja, Kupinečki Kraljevec, Kučilovina, Odra, Sesvete, Sesvetska Selnica i Šestine. Upućena su i 4 djelatnika JVP Grada Zagreba kao zapovjednici i voditelji odjeljenja. Na teren su krenuli sa terenskim vozilom Land Rover, autocisternom, vozilom za gašenje šumskih požara te kombi vozilom za prijevoz vatrogasaca.

Po dolasku na Pelješac, sljedećeg dana ujutro, vatrogasci su raspoređeni na teren Dančanje gdje su se postavljanjem cijevne pruge od stihije štitile obiteljske kuće. Kasno poslijepodne autocisterna sa posadom prebačena je na obranu obiteljskih kuća u selu Ponikve. Sljedećeg dana od ranih jutarnjih sati vatrogasci su djelovali na području Brijesta, gdje su se vozilom šumar uspjeli probiti zaraslim putem te vršili gašenje rubnih dijelova opožarenog područja. Radi dolaska požara iz tri smjera određena je evakuacija pa su vatrogasci u kratkom roku pospremili cijevnu prugu od cca 300 m i prebacili se na područje Dančanje i Ponikva dok se stanje unutar dodijeljenog sektora postepeno smiruje. Trećeg dana u ranim jutarnjim satima dolazi do pogoršanja situacije pa se šumarom djeluje na kompletnom sektoru, a po potrebi priskače u pomoć vatrogascima na drugim sektorima. Nakon cjelodnevne mukotrpne borbe sa stihijom u kasnim večernjim satima, situacija na terenu se stabilizira te se još čuvaju opožareni rubni dijelovi. Ujutro je vozilo šumar povučeno u područnu školu Ponikve, koja je služila kao baza, te je prema dojavama ekipa sa terena izlazila na više sektora.

Dana 27. 07. ujutro Zagrebački vatrogasci izvršili su pranje vozila i pregled opreme, te su se po primitku zapovijedi o završetku dislokacije uputili na povratak kući. Umorni, ali zadovoljni što je požar zaustavljen, posjetili su putem DVD Makarsku gdje su predahnuli, a kratko su se zadržali i u trening centru JVP u Posedarju, te su u Zagreb stigli iza 22 sata.

DR

Najnovije objave: " Intervencije"

Prikaži sve