Ukratko o Vatrogasnoj zajednici Grada Zagreba

Povijesni razvoj vatrogastva u Zagrebu

Kroz svoju povijest Zagreb je bio žrtva mnogih požara. Upravo iz toga razloga počela se rađati ideja o osnivanju organizirane vatrogasne službe. Poticaj za takovu ideju dali su Pavao Hatz, Đuro Deželić i Janko Grahor. Iako je prvobitna ideja išla u pravcu osnivanja profesionalne postrojbe, u želji da se građani ne opterećuju novim porezima, 1870 godine pristupilo se osnivanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zagreb. To je ujedno i najstarije društvo u Vatrogasnoj zajednici Grada Zagreba i jedno od tri najstarija društva u Hrvatskoj.

Punih četrdeset godina građani okupljeni u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Zagreb obavljali su odgovornu dužnost u zaštiti Zagreba od požara. Zahvaljujući požrtvovnosti i disciplini nebrojeni znani i neznani, zidari, stolari, bravari, dimnjačari, činovnici, pojedini tadašnji gradski senatori i drugi građani obavili su velik posao. Ne samo da su štitili grad i svoje sugrađane pokazujući visoku razinu solidarnosti i humanosti, već su udarili i temelje vatrogastva u gradu Zagrebu.

Tijekom tih četrdeset godina Zagreb se naglo širio, kako po broju stanovnika, tako i površinom. Pioniri vatrogastva u Zagrebu okupljeni u dobrovoljnom vatrogasnom društvu pripremili su teren za modernu, profesionalnu vatrogasnu službu. Postalo je jasno da je Zagreb prerastao organizaciju vatrogasne službe koja se isključivo zasnivala na dobrovoljcima i društvenom radu, pa je krajem 1910. godine osnovana profesionalna straža, današnja Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba.

Vatrogasna zajednica grada Zagreba osnovana je 1930. godine. Zasnovana na povijesnim temeljima vatrogastva u Zagrebu, ona danas objedinjava 55 dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja Zagreba i Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Zagreba.

Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba profesionalni je kamen temeljac zaštite od požara i elementarnih nepogoda u Zagrebu, a mrežom dobrovoljnih vatrogasnih društava pokriveno je cjelokupno područje Grada Zagreba, tako da vatrogasci mogu promptno djelovati gdje god se za to ukaže potreba.


Članice i program rada Zajednice

U Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba udruženo je 57 dobrovoljnih vatrogasnih društava u kojima ukupno djeluje 9115 članova, a to su: : Adamovec, Belovar, Bijenik, Blaguša, Blato, Botinec, Branovec, Brezovica, Bukovac, Buzin, Cerje, Črnomerec, Čučerje, Dankovec, Dragonožec, Dubrava, Glavničica, Gračani, Granešina, Granešinski Novaki, Horvati, Hrašće, Hrelić, Ivanja Rijeka, Jakuševec, Jarun, Kašina, Kašina Gornja, Kobiljak, Kupinečki Kraljevec, Kustošija, Kučilovina, Lipnica, Lužan, Maksimir, Mala Mlaka, Moravče, Odra, Odranski Obrež, Planina Donja, Planina Gornja, Prečko, Resnik, Sesvete, Sesvetski Kraljevec, Sesvetska Selnica, Sveta Klara, Šašinovec, Šestine, Trešenjevka, Trnje, Trpuci, Vidovec, Vrapče, Vugrovec , Zagreb, Zapad i Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba.

Struktura članstva u društvima je slijedeća:

2538 članova djece uzrasta od 6 do 18 godina
3682 članova vatrogasnih postrojbi
2895 pričuvnih članova.

Ocjenjivanje rada DVD-a

Zajednica pažljivo prati rad dobrovoljnih vatrogasnih društava, a od 1996. godine definirani su kriteriji za sustav bodovanja na temelju kojeg se vrlo egzaktno prati rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i potiče natjecanje među njima. Vatrogasna zajednica Grada Zagreba jedina u Hrvatskoj temeljem takvog sustava bodovne liste, potiče dobrovoljna vatrogasna društva da tijekom cijele godine stručno osposobljavaju svoje članove kako bi u svakom trenutku bili spremni obavljati vatrogasne intervencije.

Osnovni elementi bodovanja su:

 • -broj članova društva sa vatrogasnim ispitom i liječničkim uvjerenjem
 • -broj članova koji su sudjelovali na osposobljavanjima i seminarima
 • -broj članova vatrogasne mladeži i djece
 • -sudjelovanje na natjecanjima
 • -odaziv na vježbu po pozivu
 • -ispravnost i urednost vatrogasnih vozila i opreme
 • -izvođenje pokaznih vježbi
 • -realizacija «mjeseca zaštite od požara»
 • -ažurno vođenje dokumentacije
 • -uređenje vatrogasnog doma i okolice

Naj uspješnija društva za 2017. godinu bila su:

 • DVD Moravče
 • DVD Hrašće
 • DVD Granešina

Osposobljavanje  vatrogasnih kadrova

Osposobljavanje za vatrogasna zvanja prema Pravilniku provodi se u Zajednici svake godine. Sukladno planu osposobljavanja u 2013. godini provedena su osposobljavanja za zvanja: «vatrogasna mladež», «vatrogasac», «vatrogasac 1. klase» i «vatrogasni časnik 1. klase» te je ukupno osposobljeno 593 članova DVD-a.

Svake godine se prema planu osposobljavanja članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava osposobljavaju za pojedine specijalnosti:

 • -za strojare
 • -za radove na vodi
 • -za akcidente s opasnim tvarima
 • -za spašavanje pri tehničkim intervencijama
 • -za bolničare
 • -za aparate za zaštitu dišnih organa

Ovakvim osposobljavanjima kontinuirano se povećava operativnost društava za djelovanje u slučaju elementarnih nepogoda. Stoga, ako se dogode poplave, potresi ili izlijevanja opasnih tvari, vatrogasci će znati djelotvorno zaštititi građane grada Zagreba i njihovu imovinu. Osim same obuke, na razini Zajednice napravljen je i Plan djelovanja u slučaju elementarnih nepogoda. Na taj način se željelo u maksimalno mogućoj mjeri predvidjeti tko će, kako i na koji način djelovati u slučaju elementarnih nepogoda. Pri tome uvijek treba imati na umu da je Zagreb grad s preko milijun stanovnika, a proteže se na površini od gotovo 700 kvadratnih kilometara. Preko jedne trećine gospodarskog potencijala Hrvatske koncentrirano je u Zagrebu, uključujući i gospodarske subjekte s područja kemijske industrije, prerade nafte ili pak zračna luka što od vatrogasaca iziskuje velika znanja i poduzimanje brojnih preventivnih mjera kako bi se spriječili požari i druge moguće nesreće.


Specijalistička obuka za spašavanje u ruševinama

U suradnji sa Gradskim uredom za upravljanje u hitnim situacijama provodi se osposobljavanje vatrogasaca za spašavanje u ruševinama, pa je tako osposobljeno:

 • -Broj članova osposobljenih prema programu SUR-1 400
 • -Broj članova osposobljenih prema programu SUR-2 55
 • -Broj članova osposobljenih prema programu SUR-3 3

Stručni ispit za obavljanje vatrogasnih intervencija

Na stručni ispit za obavljanje vatrogasnih intervencija upučeni su zapovjednici i dozapovjednici DVD-a. Za polaznike stručnog ispita organizirana su pripremna predavanja koja su izvodili predavači koji su prijašnjih godina bili u ispitnoj komisiji MUP-a.


Ostala osposobljavanja

Osposobljavanja za vozače "C" kategorije provodi se već niz godina, a organizirano je osposobljavanje i za vozača motornih vozila „B+E“ kategorije za članove društva koja su od Zajednice dobila na korištenje prikolicu za prijevoz PMVŠ s pripadajućom opremom.
Obuka vozača za vožnju na teškim terenima sa vozilima Land Rover, Mazda, Unimog i TAM 110 provodi se također sustavno svake godine.


Prema Zakonu o vatrogastvu svako dobrovoljno vatrogasno društvo Zajednice mora imati najmanje 10 članova postrojbe koji su osposobljeni i koji moraju imati uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Tako se svake godine novi kandidati za vatrogasca i vatrogasci kojima je isteklo važenje liječnićkog pregleda (vrijedi 2 godine) o trošku VZ Grada Zagreba upučuju na potreban pregled na medicinu rada u Domu zdravlja Novi Zagreb.

Zajednica također provodi osposobljavanje prema posebnom programu, za djelatnike raznih tvrtki, škola i vrtića. Pri tome se vodi računa o specifičnostima svakog od tih subjekata, kako bi se osposobljavanjem i preventivnim djelovanjem postigli optimalni rezultati i u maksimalno mogućoj mjeri spriječili uzroci požara.


Svibanj – mjesec zaštite od požara

Svake godine Zajednica izradi Program aktivnosti u mjesecu zaštite od požara, a sva vatrogasna društva dužna su izraditi svoje programe usklađene s aktivnostima Zajednice.
Na dan zaštitnika vatrogasaca – sv. Florijana Zajednica organizira polaganje vijenca na spomenik Đuri Deželiću te svetu misu za zagrebačke vatrogasce u crkvi sv. Marka na Gornjem gradu. Gradonačelnik Milan Bandić tim povodom organizira prijem za predstavnike vatrogasaca u palači Dverce te je to ujedno prilika za proglašenje naj uspješnijih društava Zajednice za proteklu godinu.

Mladež i ostale aktivnosti

U želji za održavanjem stabilnog broja članstva u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, velika pažnja poklanja se radu s mladeži. Za mladež se organiziraju predavanja o preventivnim aktivnostima te natjecanja i kvizovi.Svake godine održava se i susret vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije na kojem također sudjeluju članovi iz VZ Grada Zagreba. Za mlađe članove je također u ljetnim mjesecima organiziran boravak u vatrogasnom kampu Fažana i odmorištu Novi Vinodolski gdje kroz razne aktivnosti uče o osnovama vatrogasne djelatnosti. U školama i vrtićima izvode se predavanja o preventivnim mjerama zaštite od požara i pokazne vježbe. Na taj način djeluje se ne samo edukativno i preventivno, već i populariziramo vatrogastvo među najmlađom populacijom.


Vatrogasna zajednica ne zaboravlja niti svoje starije vatrogasce.Tako se već deset godina za redom organiziran susret vatrogasaca – veteran. Na susretu se svake godine dodijeljuje pet službenih odlikovanja VZ Grada Zagreba „vatrogasni veteran“ u skladu s donesenim kriterijima zaslužnim članovima DVD-a. Uz zajedničku večeru i zabavni program dodjeljivale se i druge prigodne nagrade, na primjer: za najboljeg pjevača, za najbolji plesni par i sl.

Na zavjetnom hodočašću u Mariju Bistricu, na inicijativu Gradonačelnika gospodina Milana Bandića i Poglavarstva Grada Zagreba, već niz godina za redom uz kulturno umjetnička društva i lovce organizirano sudjeluju i vatrogasci Grada Zagreba, te tako svake godine sudjeluje petstotinjak članova. Naravno da vatrogasci Grada Zagreba svake godine sudjeluju i u hodočašću vatrogasaca koje organizira Hrvatska vatrogasna zajednica te tom prilikom u Mariju Bistricu hodočasti stotinjak članova iz VZ Grada Zagreba.


S obzirom da niti vatrogastvo ne može bez suvremene informatičke tehnologije, sva društva opremljena su informatičkom opremom. Na taj način stvoreni su preduvjeti za bržu elektronsku komunikaciju, a u funkciji je i Internet stranica Zajednice, gdje su dostupne informacije o aktivnosti Zajednice i njenih vatrogasnih društava.


Operativa  i operativne aktivnosti Zajednice

Prema službenim podacima JVP Grada Zagreba, na području grada u 2017. godini bilo je ukupno 3631 intervencija, od kojih je bilo 1407 požara, 1391 tehnička intervencija, te 368 ostalih intervencija.


Dobrovoljna vatrogasna društava Zajednice sudjelovale su na 465 intervencija, od toga 335 samostalnih, a u 130 intervencija bili su pozvani kao ispomić JVP.


U navedenim intervencijama ozljeđeno je 219 osoba dok je na žalost smrtno stradala čak 101 osoba.


Osim na vatrogasnim intervencijama, članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava sudjelovali su na raznim osiguranjima kao što su:

 • -skijaško natjecanje „Snježna kraljica“ na Medvednici,
 • -povodom praznika na Medvednici i Maksimiru,
 • -prilikom nogometnih utakmica na stadionu Maksimir,
 • -povodom blagdana Velike Gospe u Remetama,
 • -povodom koncerata i događanja u Areni Zagreb,
 • -povodom koncerata i događanja na ŠRC Šalata,
 • -povodom događanja na jezerima Bundek i Jarun,
 • -prilikom automobilističke utrke INA – delta rely,
 • -povodom raznih manefestacija kao što je advent,
 • -povodom manifestacije „Dana Novog Zagreba“ na jezeru Bundek,
 • -prilikom snimanja filmova,
 • -prilikom spaljivanja korova.

Osim djelovanja na području Grada Zagreba, a prema Programu Vlade Republike Hrvatske, dobrovoljna vatrogasna društva Zajednice su u vrijeme povećane opasnosti od nastanka požara bila dislocirana na priobalju. Dislokacija u pravilu traje od sredine mjeseca lipnja do sredine mjeseca rujna, dakle oko tri mjeseca, s odgovarajućim brojem vozila i vatrogasaca koji se mijenjaju svakih 14 dana. Također je u pripremi u tom razdoblju 100 dobrovoljnih vatrogasaca koji su spremni u svakom trenutku uključiti se u gašenje požara na priobalju.


Vatrogasna vozila i oprema

Kad je riječ o vatrogasnim vozilima i opremi, zahvaljujući razumijevanju i financijskoj podršci Poglavarstva Grada Zagreba, permanentno se zamjenjuju stara vatrogasna vozila novima. Tako je u nekoliko proteklih godina za potrebe dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavljeno niz najsuvremenijih navalnih vatrogasnih vozila, vatrogasne auto cisterne, više terenskih vozila Land Rover i veći broj terenskih vozila Mazda, s visokotlačnim modulima za gašenje požara.


U dobrovoljnim vatrogasnim društvima Zajednice nalazi se ukupno 101 vatrogasno vozila i to:

 • 10 navalnih vozila
 • 18 auto cisterna
 • 48 terenskih vatrogasnih vozila s visokotlačnim modulom za gašenje požara
 • 7 vozila za gašenje šumskih požara
 • 19 vozila za prijevoz vatrogasaca i vatrogasne opreme
 • 3 zapovjedna vozila
 • 1 autobus za prijevoz vatrogasaca
 • vatrogasni čamac sa prikolicom.

Što se pak vatrogasne opreme tiče, sva vatrogasna društva udružena u VZ Grada Zagreba opremljena su svom potrebnom opremom propisanom tzv. “minimumom”. Svake godine nabavlja se nova oprema i zmjenjuje stara i dotrajala sukladno zahtjevima društava i struke. Svako društvo posjeduje minimalno 10 kompleta intervencijskih vatrogasnih odjela, 10 kombinezona za gašenje šumskih požara, 10 pari interventnih čizama i čizama za požare otvorenog prostora . Društva se također opremaju sa izolacionim aparatima za zaštitu dišnih organa.

Od 2007. godine u VZ Grada Zagreba ustrojeno je prema Planu zaštite od požara i Procjeni ugroženosti Grada Zagreba 5 središnjih vatrogasnih društva. To su: DVD Hrašče, DVD Dragonožec, DVD Kašina, DVD Sesvete i DVD Šestine. Određene su granice djelovanja svakog društva, a ista se i pojačano opremaju kako bi donošenjem Plana zaštite od požara Grada Zagreba mogla preuzeti svoju ulogu. Središnja društva između ostalog dužna su nadzirati zajedničku vatrogasnu vježbu s pripadajućim društvima .

Svako DVD planira izvođenje tema prema Programu opće i teorijske nastave u postrojbama DVD-a. Planove su dužni dostaviti u Zajednicu koja kontrolira izvođenje najmanje tri teme u svakom društvu.

Vježbe po pozivu provode se redoviti najmanje jednom godišnje na način da se pozovu putem SMS poruke osobe koje su navedene u Planu pozivanja pojedinog društva. Nakon mobilizacije postrojba se uputi na određenu intervenciju, a ocjenjuje se vrijeme mobilizacije kao i dolazak na mjesto intervencije sa potrebnim brojem vatrogasaca te potrebnom opremom.

Posljednjih godina organizirano je natjecanje u znanju, spretnosti i izdržljivosti za operativne vatrogasce. Cilj natjecanja je pokazati znanje stečeno na osposobljavanjima, iskustvo u radu ekipa i snalažljivost pri izvršavanju taktičkih zadataka, a istodobno da se ekipe natjecanjem što više usavršavaju u izvršavanju zadataka koji ih očekuju u stvarnim situacijama. Na natjecanju su obvezne nastupiti postrojbe iz svih društava članica VZGZ i JVP Grada Zagreba i to iz svakog društva po jedna postrojba - ekipa u sastavu od deset članova. Svi sudionici moraju imati najmanje zvanje vatrogasca i važeće liječničko uvjerenje. Na natjecanju nema podjele kategorija na mušku i žensku, što znači da mogu nastupiti i muški i ženski natjecatelji zajedno, tj. mješovite ekipe.


Završna riječ

Vatrogasna zajednica Grada Zagreba ima brojne zadaće i obavlja mnoge aktivnosti, ali je u tome ne prati i veliki administrativni aparat. U Zajednici su zaposlene tri osobe koje obavljaju stručno administrativne poslove za Zajednicu i sva društva. Predsjednik, zamjenik predsjednika, zapovjednik i zamjenik zapovjednik Zajednice poslove obavljaju volonterski. Dosadašnji rezultati pokazali su da se i s minimalnim brojem zaposlenih mogu postići veliki rezultati. Sjedište Zajednice nalazi se u Našićkoj 14 u prostoru koji je do preseljenja koristila HVZ. Navedeni prostor u potpunosti je obnovljen te se nakon godina “podstanarstva” Vatrogasna zajednica Grada Zagreba nalazi u primjerenom prostoru.


Svakako treba istaknuti da do realizacije velikog broj aktivnosti ne bi došlo bez razumijevanja i simbioze dobrovoljnog vatrogastva organiziranog kroz Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba i samog vodstva Grada Zagreba. Zahvaljujući tome uvijek možemo računati na svesrdnu pomoć Poglavarstva Grada Zagreba i Gradonačelnika osobno, koji je prepoznao potencijale dobrovoljnog vatrogastva i što vatrogasci-dobrovoljci vođeni humanom idejom, mogu učiniti na dobrobit građana Zagreba, a onda i Hrvatske. Gradonačelnik Bandić se i osobno uključio u sve te aktivnosti i kao dobrovoljni vatrogasac. Dobrovoljni vatrogasci sve to „vraćaju“ kroz svoj humani rad i sudjelovanjem na brojnim intervencijama na području Zagreba, a tijekom ljetnih mjeseci i na području priobalja.

 

 

Predsjednik

Predsjednik VZ Grada Zagreba Zlatko Križanić s djelatnicama stručne službe Anicom Romanić (u mirovini) i Željkom Bračić

 

Tajnik

Tajnik VZ Grada Zagreba Damir Vlahović, dipl.ing.

 

Zapovjednik

Zapovjednik VZ Grada Zagreba Javor Lozar na čelu mimohoda vatrogasaca

 Vijesti iz društava


5. Vatrogasno odbojkaški turnir
Objavljeno 6.9.2021

Sustavi zaštite zračnog prometa
Objavljeno 19.8.2021

Ronilački vikend DVD-a Trnje
Objavljeno 12.8.2021

Zagrebačka vatrogasna utrka
Objavljeno 18.7.2021

Članice na webu

osmrtnic livno osmrtnice smrtovnice