Vatrogasna vozila i oprema

Kad je riječ o vatrogasnim vozilima i opremi, zahvaljujući razumijevanju i financijskoj podršci Poglavarstva Grada Zagreba, permanentno se zamjenjuju stara vatrogasna vozila novima. Tako je u nekoliko proteklih godina za potrebe dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavljeno niz najsuvremenijih navalnih vatrogasnih vozila, vatrogasne auto cisterne, više terenskih vozila Land Rover i veći broj terenskih vozila Mazda, s visokotlačnim modulima za gašenje požara.

U dobrovoljnim vatrogasnim društvima Zajednice nalazi se ukupno 101 vatrogasno vozila i to:

  • 10 navalnih vozila
  • 18 auto cisterna
  • 48 terenskih vatrogasnih vozila s visokotlačnim modulom za gašenje požara
  • 7 vozila za gašenje šumskih požara
  • 19 vozila za prijevoz vatrogasaca i vatrogasne opreme
  • 3 zapovjedna vozila
  • 1 autobus za prijevoz vatrogasaca
  • vatrogasni čamac sa prikolicom.

Što se pak vatrogasne opreme tiče, sva vatrogasna društva udružena u VZ Grada Zagreba opremljena su svom potrebnom opremom propisanom tzv. “minimumom”. Svake godine nabavlja se nova oprema i zmjenjuje stara i dotrajala sukladno zahtjevima društava i struke. Svako društvo posjeduje minimalno 10 kompleta intervencijskih vatrogasnih odjela, 10 kombinezona za gašenje šumskih požara, 10 pari interventnih čizama i čizama za požare otvorenog prostora . Društva se također opremaju sa izolacionim aparatima za zaštitu dišnih organa.

Od 2007. godine u VZ Grada Zagreba ustrojeno je prema Planu zaštite od požara i Procjeni ugroženosti Grada Zagreba 5 središnjih vatrogasnih društva. To su: DVD Hrašče, DVD Dragonožec, DVD Kašina, DVD Sesvete i DVD Šestine. Određene su granice djelovanja svakog društva, a ista se i pojačano opremaju kako bi donošenjem Plana zaštite od požara Grada Zagreba mogla preuzeti svoju ulogu. Središnja društva između ostalog dužna su nadzirati zajedničku vatrogasnu vježbu s pripadajućim društvima .

Svako DVD planira izvođenje tema prema Programu opće i teorijske nastave u postrojbama DVD-a. Planove su dužni dostaviti u Zajednicu koja kontrolira izvođenje najmanje tri teme u svakom društvu.

Vježbe po pozivu provode se redoviti najmanje jednom godišnje na način da se pozovu putem SMS poruke osobe koje su navedene u Planu pozivanja pojedinog društva. Nakon mobilizacije postrojba se uputi na određenu intervenciju, a ocjenjuje se vrijeme mobilizacije kao i dolazak na mjesto intervencije sa potrebnim brojem vatrogasaca te potrebnom opremom.

Posljednjih godina organizirano je natjecanje u znanju, spretnosti i izdržljivosti za operativne vatrogasce. Cilj natjecanja je pokazati znanje stečeno na osposobljavanjima, iskustvo u radu ekipa i snalažljivost pri izvršavanju taktičkih zadataka, a istodobno da se ekipe natjecanjem što više usavršavaju u izvršavanju zadataka koji ih očekuju u stvarnim situacijama. Na natjecanju su obvezne nastupiti postrojbe iz svih društava članica VZGZ i JVP Grada Zagreba i to iz svakog društva po jedna postrojba – ekipa u sastavu od deset članova. Svi sudionici moraju imati najmanje zvanje vatrogasca i važeće liječničko uvjerenje. Na natjecanju nema podjele kategorija na mušku i žensku, što znači da mogu nastupiti i muški i ženski natjecatelji zajedno, tj. mješovite ekipe.