Osposobljavanje vatrogasnih kadrova

Osposobljavanje za vatrogasna zvanja prema Pravilniku provodi se u Zajednici svake godine. Sukladno planu osposobljavanja u 2013. godini provedena su osposobljavanja za zvanja: «vatrogasna mladež», «vatrogasac», «vatrogasac 1. klase» i «vatrogasni časnik 1. klase» te je ukupno osposobljeno 593 članova DVD-a.

Svake godine se prema planu osposobljavanja članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava osposobljavaju za pojedine specijalnosti:

  • za strojare
  • za radove na vodi
  • za akcidente s opasnim tvarima
  • za spašavanje pri tehničkim intervencijama
  • za bolničare
  • za aparate za zaštitu dišnih organa

Ovakvim osposobljavanjima kontinuirano se povećava operativnost društava za djelovanje u slučaju elementarnih nepogoda. Stoga, ako se dogode poplave, potresi ili izlijevanja opasnih tvari, vatrogasci će znati djelotvorno zaštititi građane grada Zagreba i njihovu imovinu. Osim same obuke, na razini Zajednice napravljen je i Plan djelovanja u slučaju elementarnih nepogoda. Na taj način se željelo u maksimalno mogućoj mjeri predvidjeti tko će, kako i na koji način djelovati u slučaju elementarnih nepogoda. Pri tome uvijek treba imati na umu da je Zagreb grad s preko milijun stanovnika, a proteže se na površini od gotovo 700 kvadratnih kilometara. Preko jedne trećine gospodarskog potencijala Hrvatske koncentrirano je u Zagrebu, uključujući i gospodarske subjekte s područja kemijske industrije, prerade nafte ili pak zračna luka što od vatrogasaca iziskuje velika znanja i poduzimanje brojnih preventivnih mjera kako bi se spriječili požari i druge moguće nesreće.

Specijalistička obuka za spašavanje u ruševinama

U suradnji sa Gradskim uredom za upravljanje u hitnim situacijama provodi se osposobljavanje vatrogasaca za spašavanje u ruševinama, pa je tako osposobljeno:

  • Broj članova osposobljenih prema programu SUR-1 400
  • Broj članova osposobljenih prema programu SUR-2 55
  • Broj članova osposobljenih prema programu SUR-3 3

Stručni ispit za obavljanje vatrogasnih intervencija

Na stručni ispit za obavljanje vatrogasnih intervencija upučeni su zapovjednici i dozapovjednici DVD-a. Za polaznike stručnog ispita organizirana su pripremna predavanja koja su izvodili predavači koji su prijašnjih godina bili u ispitnoj komisiji MUP-a.

Ostala osposobljavanja

Osposobljavanja za vozače “C” kategorije provodi se već niz godina, a organizirano je osposobljavanje i za vozača motornih vozila „B+E“ kategorije za članove društva koja su od Zajednice dobila na korištenje prikolicu za prijevoz PMVŠ s pripadajućom opremom.
Obuka vozača za vožnju na teškim terenima sa vozilima Land Rover, Mazda, Unimog i TAM 110 provodi se također sustavno svake godine.

Prema Zakonu o vatrogastvu svako dobrovoljno vatrogasno društvo Zajednice mora imati najmanje 10 članova postrojbe koji su osposobljeni i koji moraju imati uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Tako se svake godine novi kandidati za vatrogasca i vatrogasci kojima je isteklo važenje liječnićkog pregleda (vrijedi 2 godine) o trošku VZ Grada Zagreba upučuju na potreban pregled na medicinu rada u Domu zdravlja Novi Zagreb.

Zajednica također provodi osposobljavanje prema posebnom programu, za djelatnike raznih tvrtki, škola i vrtića. Pri tome se vodi računa o specifičnostima svakog od tih subjekata, kako bi se osposobljavanjem i preventivnim djelovanjem postigli optimalni rezultati i u maksimalno mogućoj mjeri spriječili uzroci požara.