Povijesni razvoj vatrogastva u Zagrebu

Kroz svoju povijest Zagreb je bio žrtva mnogih požara. Upravo iz toga razloga počela se rađati ideja o osnivanju organizirane vatrogasne službe. Poticaj za takovu ideju dali su Pavao Hatz, Đuro Deželić i Janko Grahor. Iako je prvobitna ideja išla u pravcu osnivanja profesionalne postrojbe, u želji da se građani ne opterećuju novim porezima, 1870 godine pristupilo se osnivanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zagreb. To je ujedno i najstarije društvo u Vatrogasnoj zajednici Grada Zagreba i jedno od tri najstarija društva u Hrvatskoj.

Punih četrdeset godina građani okupljeni u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Zagreb obavljali su odgovornu dužnost u zaštiti Zagreba od požara. Zahvaljujući požrtvovnosti i disciplini nebrojeni znani i neznani, zidari, stolari, bravari, dimnjačari, činovnici, pojedini tadašnji gradski senatori i drugi građani obavili su velik posao. Ne samo da su štitili grad i svoje sugrađane pokazujući visoku razinu solidarnosti i humanosti, već su udarili i temelje vatrogastva u gradu Zagrebu.

Tijekom tih četrdeset godina Zagreb se naglo širio, kako po broju stanovnika, tako i površinom. Pioniri vatrogastva u Zagrebu okupljeni u dobrovoljnom vatrogasnom društvu pripremili su teren za modernu, profesionalnu vatrogasnu službu. Postalo je jasno da je Zagreb prerastao organizaciju vatrogasne službe koja se isključivo zasnivala na dobrovoljcima i društvenom radu, pa je krajem 1910. godine osnovana profesionalna straža, današnja Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba.

Vatrogasna zajednica grada Zagreba osnovana je 1930. godine. Zasnovana na povijesnim temeljima vatrogastva u Zagrebu, ona danas objedinjava 57 dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja Zagreba i Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Zagreba.

Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba profesionalni je kamen temeljac zaštite od požara i elementarnih nepogoda u Zagrebu, a mrežom dobrovoljnih vatrogasnih društava pokriveno je cjelokupno područje Grada Zagreba, tako da vatrogasci mogu promptno djelovati gdje god se za to ukaže potreba.