Plan nabave za 2023. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, 114/2022) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017,75/2020) Plan nabave Vatrogasne zajednice Grada Zagreba za proračunsku godinu 2023. objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)

Popis gospodarskih subjekata s kojima Vatrogasna zajednica Grada Zagreba ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, Zagreb , Našička 14 ,ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

1. POLJO PROM, trgovina i usluge, Križanići 27, 10020 Zagreb

2. Laparu d.o.o., Planinska 5, 10360 Sesvete

Dokumentacija

Obavijest E-račun

Registar ugovora o javnoj nabavi

Plan nabave za 2015. godinu

Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima za Nabavu 3 vatrogasne autocisterne VZGZ”VV”6/2017

Bagatelna nabava