Dokumenti


> 2023

Plan rada Vatrogasne zajednice Grada Zagreba za 2023. godinu

Financijski plan Vatrogasne zajednice Grada Zagreba za 2023. godinu

Plan osposobljavanja 2023.

Obrazloženje aktivnosti u 2023.

Plan nabave 2023.

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

> 2022

Plan nabave za 2022. godinu

Pravilnik o provođenju jednostavne nabave

Odluka natječaj čistačica

Revizorsko izvješće za 2021. godinu

Program rada Zajednice za 2022. godinu

Financijski plan Vatrogasne Zajednice za 2022. godinu

Rebalans Financijskog plan Vatrogasne zajednice Grada Zagreba za 2022. godinu

Plan osposobljavanja i usavršavanja za 2022. godinu

Pravilnik o ustroju radnih mjesta VZGZ

Poslovnik o radu Nadzornog odbora VZGZ

Pravilnik o materijalnom financijskom poslovanju VZGZ

Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede iz radnog odnosa VZGZ> Statut

Statut Vatrogasne zajednice Grada Zagreba

Dopuna Statuta Vatrogasne zajednice Grada Zagreba> 2021

Plan zaduživanja za 2021. godinu

Program rada Zajednice za 2021. godinu

Financijski plan Vatrogasne Zajednice za 2021. godinu

Obrazloženje aktivnosti za 2021. godinu

Plan osposobljavanja i usavršavanja za 2021. godinu

Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu> 2020

Plan zaduživanja za 2020. godinu

Program rada Zajednice za 2020.

Skupštine DVD-a u 2020.godini

Financijski plan Vatrogasne Zajednice za 2020

Rebalans Financijskog plana za 2020. godinu

Obrazloženje aktivnosti za 2020. godinu

Plan osposobljavanja i usavršavanja za 2020. godinu

Izvješće neovisnog revizora za 2020. godinu> 2019

Bodovna lista za 2019. godinu

Obavijest E-račun

Raspored skupština u 2019. godini

Program rada za 2019. godinu

Plan osposobljavanja za 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

Financijsko obrazloženje Programa rada za 2019. godinu

Rebalans Financijskog plana Zajednice za 2019. godinu

Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu

Odluka o računu prihoda i rashoda za 2019. godinu> 2018

Bodovna lista za 2018. godinu

Raspored skupština u 2018. godini

Program rada za 2018. godinu

Plan osposobljavanja za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

I Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu

II Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu

Financijsko obrazloženje Programa rada za 2018. godinu

Izvješće neovisnog revizora za 2018. godinu> 2017

Program rada za 2017. godinu

Bodovna lista za 2017. godinu

Plan osposobljavanja za 2017. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Rebalans Financijskog plana za 2017. godinu

Financijsko obrazloženje Programa rada za 2017. godinu

Izvješće neovisnog revizora za 2017. godinu> 2016

Raspored skupština u 2016. godini

Program rada za 2016. godinu

Plan osposobljavanja za 2016. godinu

Izvješće neovisnog revizora za 2016. godinu> 2015

Program rada za 2015. godinu

Bodovna lista za 2015. godinu

Izvješće neovisnog revizora za 2015. godinu

Izvješće o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju za 2015. godinu

Financijska izvješća za 2015. godinu

Financijski plan za 2015. godinu

I Rebalans financijskog plana za 2015. godinu

II Rebalans financijskog plana za 2015. godinuVijesti iz društava


5. Vatrogasno odbojkaški turnir
Objavljeno 6.9.2021

Sustavi zaštite zračnog prometa
Objavljeno 19.8.2021

Ronilački vikend DVD-a Trnje
Objavljeno 12.8.2021

Zagrebačka vatrogasna utrka
Objavljeno 18.7.2021

Članice na webu
osmrtnic livno osmrtnice smrtovnice